Lissesche IJsclub


Schaatsen op kunstijs

Verzorgt de Lissesche IJsclub schaatslessen?
Onze zuster-verenigingen in Sassenheim, Warmond en Lisserbroek hebben trainingsgroepen die wekelijks op de kunstijsbaan in Haarlem, Leiden of Den Haag trainingen verzorgen. Wendt u zich tot die verenigingen voor meer informatie over schaatsles.


En schaatsen op een kunstijsbaan?
De Uithof in Den Haag, de Kennemer kunstijsbaan in Haarlem en de Jaap Eden baan in Amsterdam zijn 400-meter kunstijsbanen in de regio. Wendt u zich tot deze ijsbanen voor meer informatie over schaatsen op kunstijs.


Skeeleren
Op de ijsbanen van Lisserbroek en Warmond kan buiten het schaatsseizoen geskeelerd worden. Neem contact op met die skeelerclubs voor meer informatie.