Lissesche IJsclub


Machtiging voor automatische incasso

De Lissesche IJsclub incasseert het lidmaatschapsgeld via automatische incasso.

U verleent een machtiging tot automatische incasso door hier een machtigingsformulier te downloaden, dat in te vullen en op te sturen naar onze penningmeester:

  info@LissescheIJsclub.nl

  of

  Ton van den Berg

  Fien de la Mardreef 31

  2162 JH Lisse


Ieder jaar wordt begin november de contributie voor alle leden van de ijsclub uit uw gezin, automatisch van uw rekening afgeschreven. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving kunt u binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking indienen bij uw bank.

Het lidmaatschap bestaat voor personen vanaf 16 jaar uit een senior lidmaatschap. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen voor een gereduceerd tarief junior lid worden. Er dient minimaal 1 senior lidmaatschap op een adres aanwezig te zijn.

 

Na de automatische incasso ontvangt u de lidmaatschapskaarten in uw brievenbus of kunt u ze afhalen aan de kassa van de ijsbaan indien de baan geopend is. Alle leden hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang tot de ijsbaan tijdens de openingstijden.