Lissesche IJsclub


Poelpolder Zuid 2

Algemeen

Oprichting

Sloten

Grachtweg

Oranjelaan

Poelpolder

Zuid II

  In 1987 moest de ijsbaan, opnieuw vanwege een nieuw te bouwen woonwijk, verhuizen naar de huidige locatie aan de Randmeerstraat in de Poelpolder Zuid. Op 22 juni 1987 werd begonnen met de werkzaamheden voor de nieuwe ijsbaan en clubgebouw. Na een jaar hard werken waarbij het grootste gedeelte door zelfwerkzaamheid was gedaan kon op 13 juni 1988 de eerste bestuursvergadering in het nieuwe clubgebouw plaats vinden. Deze vergadering werd helaas overschaduwd door het trieste bericht dat de avond ervoor Piet van Dijk op 90 jarige leeftijd was overleden. In totaal heeft Piet 56 jaar deel uit gemaakt van het bestuur en moesten wij op 15 juni definitief afscheid nemen van een markante persoonlijkheid die ontzettend veel voor de ijsclub heeft gedaan.

 

Het 100 jarig bestaan

Op 27 november 1990 wordt de 100-ste jaarvergadering gehouden. In zijn openingswoord geeft de voorzitter een resumé van 100 jaar Lissesche IJsclub. Helaas moet hij ook bekend maken dat alle plannen voor de festiviteiten om het 100 jarig bestaan te vieren, naar het archief zijn verwezen omdat de benodigde financiën vanwege de nieuwbouw ontbreken. Wel is kans gezien om een klein jubileumboekje te realiseren, dankzij de medewerking van een aantal adverteerders. Ook is er naar aanleiding van dit jubileum bij de Coöperatie op de hoek van de Kapelstraat/Kanaalstraat een hele etalage ingericht met allerlei oude attributen en zelfs een antieke arrenslee.
Gedurende de vergadering wordt er ook nog een jubilaris gehuldigd die al een halve eeuw deel uitmaakt van het bestuur. Dit is Gerard Verdegaal en het tweede bestuurslid, in de geschiedenis van de ijsclub, die deze mijlpaal bereikt.
Op voorstel van het bestuur en met applaus door de vergadering ondersteund, wordt Jan Langeveld benoemd tot Erelid van de Lissesche IJsclub voor zijn niet te evenaren geweldige inzet bij de verhuizing en de nieuwbouw.
Uiteraard vindt op de jaarvergadering ook weer de traditionele verloting plaats die natuurlijk een extra volle prijzentafel te zien gaf en voorzien van een aantal gratis consumpties werd het toch nog een feestelijke vergadering.
Op 2 januari 1991 werd het gehele bestuur, met dames, uitgenodigd om aanwezig te zijn op het gemeentehuis. En voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie aldaar mocht de voorzitter uit handen van de Burgemeester de Koninklijke Erepenning ontvangen. Dat dit een echte kroon is op 100 jaar Lissesche IJsclub is overduidelijk. Tijdens de receptie zijn er vele vertegenwoordigers van Lissese sportverenigingen, de gehele Raad en niet te vergeten een aantal van onze zusterverenigingen. Het geheel had een bijzonder stijlvol verloop, een 100 jarige waardig.

Op de oprichtingsdag, 13 januari, vindt in het clubgebouw een bijeenkomst in kleine kring plaats om de verjaardag te vieren met een drankje en een hapje. Maar een echt mooi verjaardagscadeau vindt plaats op 18 januari wanneer de baan, alhoewel slechts maar voor één dag, voor de eerste keer op de nieuwe locatie open gaat.

 

De jaren negentig

Op de 102e jaarvergadering moet er weer een minder prettige mededeling worden gedaan. Op 19 juni 1992 is op 45 jarige leeftijd Loek Zuiderduin tengevolge van een hartaanval overleden. Loek had binnen het bestuur een heel eigen plaats door zijn geweldige gevoel voor humor, wat zeer relativerend werkte. Ook zijn inzet om de baan in een goede conditie te houden, ook als het gras groeide, was een bekend gegeven.

In 1992 kan de ijsbaan al op 23 november open! En als de baan 's middags open gaat meldt zich een bezoeker van ongeveer 12 jaar die vraagt of hij mag schaatsen. De dienstdoende kassier neemt geen risico en zegt ga eerst maar een paar rondjes schaatsen en als je het ijs goed vindt kom je maar betalen. Na enkele rondjes gereden te hebben komt de knaap terug met de mededeling dat het ijs prima is. Dat kassiers ook mensen zijn blijkt uit het feit dat hij de jongen zo eerlijk vindt dat hij de rest van de middag verder gratis mag schaatsen. 's Avonds begint de temperatuur op te lopen en de baan moet voortijdig worden gesloten. Half februari begint het weer te vriezen maar de kwaliteit van het ijs is niet best. Op 24 februari is het alweer gedaan en wordt de baan voor dit seizoen gesloten. Tussen de twee ijsperiodes lag bijna drie maanden verschil wat een unicum genoemd mag worden.

Op de jaarvergadering in november 1995 treedt Henk Vreeburg na 39 jaar bestuurslidmaatschap af, hij sukkelt wat met zijn gezondheid. Maar als dank voor al zijn inspanningen, gedurende zoveel jaren, wordt hem het Erelidmaatschap verleend.

 

Weissensee

Sinds 1993 wordt op de Weissensee in Oostenrijk de alternatieve elfstedentocht gereden. Gelijk in het begin gingen hier drie bestuursleden van de Lissesche IJsclub naar toe. Dit waren Huub Slobbe, Jan Wassenaar en Hans Hoogervorst. Inmiddels is dit clubje uitgegroeid en gaan steeds meer bestuursleden naar de Weissensee. Hopelijk zal het die week nooit vriezen in Nederland.

 

1995-1996

De winter van het seizoen 1995-1996 is er al heel snel. Op 2 december begint het te vriezen en op 7 december wordt er al een dikte van 5 cm gemeten dus de koorts om de baan te openen slaat weer toe. Op zaterdag 9 december is de ijslaag ondertussen aangegroeid tot 9 cm en besloten wordt om die middag open te gaan. Helaas stijgt in de nacht van zaterdag op zondag de temperatuur behoorlijk boven nul en moet de baan daarna gesloten blijven.

Maar op vrijdag 15 december is het alweer zover en kan er weer worden geschaatst. Maar het blijft kwakkelen want 's maandags is het alweer gebeurd. Rond de kerstdagen valt de vorst weer in en uiteindelijk kan de baan op 2 januari weer worden geopend, dit keer tot zondag 7 januari. Al met al toch alweer 13 dagen open en de echte winter moet nog komen. Op vrijdag 19 januari is het weer zover maar door de harde oostenwind vriest de baan slecht dicht en pas op 25 januari is het ijs bijna 9 cm dik. Overdag vriest het -9°C maar door de harde oostenwind voelt het aan als -27°C dus lekker schaatsweer is anders. Maar gelukkig neemt de harde wind na een paar dagen weer af en neemt de belangstelling weer toe. Er komen weer diverse scholen schaatsen, wat een gezellige drukte met veel activiteit tot gevolg heeft. De weergoden hebben ook nog een verrassing in petto want op 2 februari komt de eerste lading sneeuw en moet er dus worden geschoven. En zoals gebruikelijk, op het moment dat de baan geheel schoon is komt de volgende lading. Al met al is er in totaal meer dan 600 m³ sneeuw van de baan verwijderd.

In de avond van 10 februari gaat de sneeuwval over in regen en wordt de baan vroegtijdig gesloten. Dit zal tevens de laatste openingsdag van het seizoen zijn. In totaal is de baan dan 29 dagen open geweest.

 

Cor Zuiderduin

Op 17 december 1996 vindt er een gewone bestuursvergadering plaats die net als anders gezellig met een borreltje wordt afgesloten. Keihard kwam de volgende dag dan ook het bericht aan dat onze vice-voorzitter Cor Zuiderduin aan een hartaanval was overleden.

Dat er dat seizoen goed geschaatst kon worden en er zelfs weer een elfstedentocht plaats vond is toch minder plezierig ervaren dan anders door het gemis van Cor.

 

De tweede eeuwwisseling

Inmiddels heeft de ijsclub al twee eeuwwisselingen meegemaakt. Helaas heeft dat niet veel ijs opgeleverd en ondanks dat de baan wel af en toe open kon heeft het tot aan 2003 geduurd tot we weer echt een beetje winter hebben gehad.